5. setkání rodičovských organizací EFCNI, „Evropské nadace pro péči o novorozence“

-->
26. 11. – 28.11. 2010 / Hotel Marriott, Freising, Německo

Ve dnech 26. – 28.11. 2010 se uskutečnilo 5. setkání evropských rodičovských organizací v hotelu Marriot ve Freisingu, v Německu. Občanské sdružení ZRNKA, v rámci projektu BabyKlokánci, bylo na tomto setkání přijato jako rodičovská organizace mezi plnohodnotné a rovnocenné členy EFCNI.

Členstvím dvou organizací v EFCNI, o.s. ZRNKA, v rámci projektu BabyKlokánci, a o.s. Nedoklubko, se Česká republika zařadila mezi státy s více rodičovskými organizacemi podporujícími péči o novorozence. Podmínkou členství v EFCNI je existence jedné národní rodičovské organizace. Státy, které tuto podmínku nesplňují, mají k dispozici pětileté přechodné období k vytvoření takové organizace. V případě nesplnění této podmínky, bude ukončeno členství všech rodičovských organizací daného státu v EFCNI.

EFCNI je celoevropská organizace zastupující rodiče a odborníky s cílem zlepšit dlouhodobou péči o předčasně narozené děti a nemocné novorozence a zlepšit podporu jejich rodin. EFCNI se snaží, aby se této největší evropské skupině dětských pacientů dostalo náležité péče. EFCNI chce zejména vytvořit vazbu mezi rodiči, zdravotníky a vědci. Z těchto důvodů považuje o.s. ZRNKA, v rámci projektu BabyKlokánci, členství v EFCNI za velmi důležité a přínosné.

Občanské sdružení ZRNKA, v rámci projektu BabyKlokánci, bude aktivně usilovat o vytvoření jedné národní rodičovské organizace podporující péči o novorozence v České republice.

www.efcni.org
www.zrnka.cz
babyklokanci.blogspot.com
www.nedoklubko.cz