Otevřený dopis panu ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře,

velmi si vážíme Vaší práce, Vaší činnosti zejména v souvislosti s prováděnou reformou zdravotnictví. Uvědomujeme si, že situace je skutečně vážná.

Jsme rodičovskou organizací, která podporuje předčasně narozené děti, nemocné novorozence a jejich rodiny. Setkali jsme se s Vámi v listopadu na veřejném semináři "Jaké změny chystá ministerstvo zdravotnictví", kde jsme otevřeli diskusi na téma židle u inkubátoru pro rodiče. K tomu jsme vydali i tiskovou zprávu, zde:
http://www.tiskovky.info/tiskove-zpravy/zidle-pro-rodice-ke-kazdemu-inkubatoru

Se znepokojením sledujeme aktuální situaci ve zdravotnictví. Myslíme zejména na ty rodiče, jejichž děti jsou umístěny v inkubátorech a na rodiče, jejichž dětem hrozí předčasný porod, nemoc či smrt. Myslíme na jejich nelehkou životní situaci, která může být současnými událostmi v souvislosti s akcí zdravotníků „Děkujeme odcházíme“ ještě více ztížena.

I jako odezvu na tuto situaci jsme vydali další tiskovou zprávu, v které uvádíme, proč je podpora rodičů i zdravotníků důležitá k řešení situace v české neonatologii. Navíc může přinášet i nemalé finanční úspory. Tisková zpráva zde:
http://www.tiskovky.info/tiskove-zpravy/rodice-predcasne-narozenych-deti-jsou-pripraveni-podporit-zdravotnictvi-v-krizi

Prosíme Vás o přečtení a zvážení námi doporučovaných kroků jako možnosti k ozdravení neonatologie v České republice, nejenom jako krok k řešení krizové situace.
Jsme připraveni v pokračování dialogu, k vzájemné spolupráci.

Přejeme Vám spoustu energie a rozvahy do Vaší další práce i soukromého života.

za rodičovskou organizaci BabyKlokánci, o.s. ZRNKA
Ing. Juraj Antal, PhD.
mluvčí
babyklokanci@gmail.com
www.zrnka.cz
babyklokanci.blogspot.com
777 012 271Ministerstvo zdravotnictví České republiky25.1.2011 15:15:14

Vaše zpráva ze dne: 24.1.2011 13:25:13 v souboru obsahu zprávy: Rodiče předčasně narozených dětí jsou připraveni p


Byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00DTKAS
Datum zaevidování: 25.1.2011 15:15:07

Předčasně narozené dítě z logopedického hlediska


Dobrý den, milí rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci ohledně zpracování bakalářské práce, která pojednává o předčasně narozených dětech v rámci logopedického hlediska. Cílem práce je zjistit vliv předčasného narození na vývoj komunikace jedince. Předmětem mého hledání a zkoumání jsou děti ve věku od 7 - 10let, které se narodily v méně než v 30.gestačním týdnu těhotenství.
V případě ochoty spolupracovat (tj.poskytnutí informací k vypracování případové studie) mne můžete kontaktovat na mailu:
Lenka.Krivohlava@seznam.cz

Podotýkám, že veškeré poskytnuté informace zůstanou v anonymitě a budou využity za účelem studia.

Děkuji
Lenka Křivohlavá

na Facebooku: http://www.facebook.com/profile.php?id=1364267459