Intermediární centra

  • Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 - web
primář doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
  • Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - web
primář MUDr. Jiří Souček
  • Krajská nemocnice Liberec 1, a.s. - web
primář MUDr. Martin Zítek
  • Nemocnice Písek - web
primář MUDr. Karel Chytrý
  • Oblastní nemocnice Kladno, a.s. - web
primář MUDr. Petr Lyer
  • Pardubická krajská nemocnice, a.s. - web
primář MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.
  • Nemocnice Havlíčkův Brod - web
primář MUDr. Michal Pipek

Péče: diagnostika a léčba hypotrofie, lehkého a středního stupně nezralosti (porodní váha vyšší než 1500g), mírného až středního stupně syndromu dechové tísně, indikovaného pro disteční nebo krátkodobou řízenou ventilaci, suspektní sepse, diabetické fetopatie, postasfyktického syndromu bez selhávání vitálních funkcí, křečí, hyperbilirubinemie v pásmu konzervativní terapie (FT), vrozených vývojových vad, které nezpůsobují selhání vitálních funkcí a nevyžadují chirurgické léčení novorozenců od 33. týdne gestace.
zdroj: www.perinatologie.cz

0 komentářů:

Okomentovat