Kniha "Parenting Your Premature Baby... "

Prosíme o pomoc při vydání této knihy pro potřeby českých(slovenských) rodičů. (Autorská práva pro ČR jsou k dispozici)


Parenting Your Premature Baby and Child
(Rodičovství při narození dítěte předčasně)

Kompas a průvodce na emocionální cestěExistuje ve světě spousta dobrých knih, které vysvětlují, jak se pečuje o předčasně narozené miminko, v jakých podmínkách dozrává a vyrůstá. Knih, které vám odpovídají na dotazy týkající se péče o takové miminko. Tato kniha je jiná. Soustředí se na naše zkušenosti, na naše pocity a emoce kolem hospitalizace, příchodu domů, dlouhodobého rodičovství při péči o předčasně narozené miminko. Poskytuje návody a podporu při zvládání této situace, přizpůsobování se a hledání Vaší cesty. I když je cesta každé rodiny unikátní, sdílíme hodně společných nadějí, strachů, potíží a triumfů s ostatními rodiči předčasně narozených miminek. Doufáme, že na stránkách této knihy, najdete podporu, pomoc a sílu.
Autoři:
Deborah L. Davis, Ph.D. – vývojová psycholožka, spisovatelka. Autorka několika knih podporujících truchlící rodiče při ztrátě dítěte.
Mara Tesler, Stein, Psy.D. – klinická psycholožka. Pomáhá poskytovatelům zdravotní péče usměrňovat jejich úsilí při zlepšování úrovně psychologické podpory a péče o rodiny při porodu a v NICU (jednotky intenzivní péče).
Oba autoři se specializují na emocionální aspekty zvládání krize kolem těhotenství a rodičovství
Tato kniha je plná poznání, naděje, moudrosti a reflexe. Jde mnohem dál než dostupné knihy pro rodiče předčasně narozených dětí.
Heidelise Als.Ph.D. – psycholog (Harvard Medical School a Dětská nemocnice, Boston)
S pečovatelským a soucitným přístupem vede tato kniha rodiče složitou a náročně emocionální cestou rodičovství při narození miminka předčasně.
Dianne I. Maroney, bývalá zdravotní sestra na NICU, spoluautorka knihy „Your Premature Baby and Child“
Prosíme o pomoc při vydání této knihy pro potřeby českých(slovenských) rodičů.
Diskuse týkající se vydání knihy můžete najít zde:

ZRNKA děkují!

0 komentářů:

Okomentovat