BabyKlokánci ve Zlíně

Díky dobrovolným dárcům a BabyKlokánkům pomáhá, v péči o jejich děti maminkám předčasně narozených a nemocných novorozenců ve zlínské nemocnici, kvalitní a výkonná nemocniční odsávačka mateřského mléka Medela Symphony, více najdete zde:

Více informací zde: Vyhlášení sbírky na BC


3. březen 2010 odpoledne - Konalo se první setkání rodičů se zdravotníky. Byli přítomni rodiče s dětmi, které již nepotřebují péči neonatologie (Petrach/BC/ se Šimonkem, Mischelv/BC/ s Adriankou, zelvicka/BC/ s Beátkou, ivig/BC/ s Evičkou a další), zástupce primáře zlínské neonatologie MUDr. Barbara Tesařová, lakatační poradkyně zlínské neonatologie Markéta Macků a provozovatelka Baby clubu Nekky Bc. Kateřina Francová. Bylo dohodnuto mimo jiné, konání těchto skupin, vyhlášení sbírky na nemocniční odsávačku mateřského mléka Medela Symphony pro potřeby maminek na této neonatologii. Děkujeme p. Francové za poskytnutí příjemných prostor a ostatním za součinnost. Těšíme se na další spolupráci!

3. březen 2010 dopoledne - V den konání prvního setkání rodičů BabyKlokánků isme do rukou primáře předaly ZRNíčKA od vás, mezi kterými byly také dvě ruce ZAKY, jako symbol stálého spojení BabyKlokánka s rodiči, jako symbol pomocné ruky podané rodiči zdravotníkům.únor 2010 - Na základě doporučení primáře byly zajištěny prostory pro konání podpůrných skupin rodičů ke snadnějšímu zvládání tohoto nelehkého životního období.
leden 2010 - Na dalším setkání byly předány další velmi potřebná manteriální ZRNíčKA od vás(nás). Společně s panem primářem se domluvili potřebné body k uskutečnění setkávání podpůrných skupin rodičů a přislíbil svoji účast i kolegů na těchto setkáních.
říjen 2009 - Konalo se první setkání s primářem MUDr. Jozefem Mackem. Byly předány materiální ZRNíčKA od vás(nás). Pan primář pokládá psychickou podporu maminek BabyKlokánků za velmi důležitou součást léčby v situaci, kdy musí být miminko po porodu hospitalizováno. Byl velmi rád za nabídku Lenky, osobně se účastnit a organizovat setkávání maminek. Tím začala spolupráce o.s. ZRNKA prostřednictvím projektu BabyKlokánci s perinatologickým centrem ve Zlíně.

0 komentářů:

Okomentovat