Klokánkování

Nový výzkum dokazuje, že „Kangaroo Mother Care“ (skin-to-skin, klokánkování) snižuje novorozeneckou úmrtnost o více než 50 procent. „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) se ukázalo být, pro stabilizované předčasně narozené děti, účinnější než inkubátory.
Až půl miliónu životů novorozenců ročně by mohlo být zachráněno.
Westport, Connecticut (26. března 2010) – „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) je jednou z nejúčinnějších metod, jak zachránit životy předčasně narozených dětí. Dokazuje to nová, dnes zveřejněná analýza, zabývající se účinností této finančně nenáročné metody, kdy matka plní funkci inkubátoru pro své novorozené dítě. Tento výzkum, vedený Dr. Joy Lawn z organizace „Save the Children“, bude dnes otištěn v dodatku k „International Journal of Epidemiology“, který nastiňuje nejúčinnější zásahy ke snížení novorozenecké úmrtnosti na celém světě.

Výzkum hodnotil 15 studií z osmi států s nízkými až středními příjmy, včetně tří nahodilých kontrolních studií a uvádí až 51-procentní snížení úmrtnosti novorozených dětí v případech, kdy byly tyto děti stabilizované, vážily méně než 2000 gramů (4 libry) a zároveň byla jejich pokožka v trvalém kontaktu s pokožkou jejich matky na hrudníku. Tímto nepřetržitým kontaktem pro ně bylo zajišťováno teplo a mateřské mléko. Pokud by byla „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) k dispozici pro všechny předčasně narozené děti, zejména pro děti v zemích s nízkými příjmy, kde je novorozenecká úmrtnost nejvyšší, mohlo by být podle tohoto objevu ročně zachráněno až půl milionu novorozenců, kteří zemřou v důsledku komplikací způsobených předčasným porodem.

"Jsme si jistější než kdykoliv dříve, že „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) funguje," řekl jihoafrický odborník zabývající se péčí o novorozence Dr. Joy Lawn z organizace „Save the Children“ a hlavní autor analýzy."Bez ohledu na to, zda se dítě narodí předčasně v Lilongwe, Londýně nebo Los Angeles, potřebuje zvláštní péči, aby přežilo. „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) je finančně nenáročný a snadno proveditelný způsob péče o předčasně narozené děti. Nyní máme i důkazy o tom, že je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak dát více dětem šanci na přežití a prospívání. "
„Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) je nejúčinnější během prvního týdne života.

Předchozí analýzy, které zkoumaly v zemích s vysokými až středními příjmy účinnost „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) u předčasně narozených dětí starších než jeden týden, nevykazovaly její významný vliv na úmrtnost novorozenců. „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) je totiž nejúčinnější právě v průběhu prvního týdne života předčasně narozeného dítěte, kdy je i riziko úmrtí nejpravděpodobnější. Každý rok zemře ve světě 4 miliony novorozenců (úmrtí v prvním měsíci života), z toho minimálně jeden milion v důsledku komplikací způsobených předčasným porodem.

V některých z nejchudších zemí světa může způsob péče o předčasně narozené děti „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) dramaticky snížit novorozeneckou úmrtnost. Tato metoda byla nejprve zavedena v Kolumbii a nyní je praktikována v mnoha zemích Latinské Ameriky i v několika asijských a afrických státech. Příkladem může být Malawi, kde se rodí 20% novorozenců s nízkou porodní hmotností a více než 20 tisíc matek ročně čelí tragédii úmrtí dítěte po narození. Většina nemocnic a mnoho dalších zdravotnických zařízení v této zemi poskytuje těmto dětem péči formou „Kangaroo matku Care“ (klokánkování). Nedávno uvedla stanice BBC dokument „Invisible Lives“ (Neviditelné životy), ve kterén představila dítě narozené o 14 týdnů dříve a vážící méně než 850 gramů (2 libry), které přežilo díky použití metody „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování), bez použití přístrojové technologie. Ovšem Malawi není pravidlem, metoda „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) je v péči o předčasně narozené děti využívána pouze v několika zemích světa.

"Dnes zveřejněné výsledky poskytují dostatečné důkazy k doporučení rutinního používání této osvědčené metody ve zdravotnických zařízeních při péči o všechny předčasně narozené děti, které jsou stabilizované" dodal Dr. Lawn. "Přišel moment, kdy výzkum v zemích s nízkými příjmy přináší průlom důležitý pro všechny země světa. Příkladem může být Anglie, Švédsko a další země s vysokými příjmy, kde se při péči o dítě začíná používat metoda „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování)."
Finančně nenáročný způsob umožňuje péči o děti v zemích s nízkými příjmy.

Největší přínos ze zavedení metody „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) je očekáván v zemích s nízkými příjmy, kde je péče o předčasně narozené děti omezena na péči v několika novorozeneckých zařízeních. V případech, kdy jsou tyto děti odděleny od matky, dochází ke snížení míry výlučného kojení. Následné umístění několika dětí do jednoho inkubátoru zvyšuje riziko vzniku infekce. Používání metody „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) místo umisťování těchto dětí do inkubátorů snižuje riziko vzniku infekce na polovinu.

Podle Dr. Lawna je důležité, z důvodu rostoucích finančních nákladů při péči o předčasně narozené děti, používat tyto finanční prostředky na osvědčené metody, které jsou nejúčinnější. Program „LiST“ je zaměřen na rozvoj a využívání metod pro záchranu lidských životů. Tento bezplatný uživatelsky příjemný počítačový program pomáhá veřejným činitelům a dárcům nasměrovat investice na globální programy, při kterých se využívají nejlepší metody pro záchranu dětí.t
„K záchraně miliónů matek a dětí, které umírají ročně kvůli nedostatku základní péče je potřebná podpora využívání výsledků studií a plánování.“ řekl Robert Black, MD, MPH, profesor a ředitel odboru mezinárodního zdraví na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Johns Hopkins Bloomberg škola veřejného zdraví). „LiST“ je jednoduchý softwarový program, který může pomoci veřejným činitelům rozdělovat finanční zdroje na základě nejnovějších a nejlepších dostupných poznatků.
Doplňkem přílohy je pět dalších možností ke snížení novorozenecké úmrtnosti.
Speciální příloha věstníku popisuje dalších pět velmi účinných způsobů vedoucích ke snížení novorozenecké úmrtnosti. Jedna ze studií poukazuje na 53% snížení novorozenecké úmrtnosti předčasně narozených dětí, v případech, kdy byly matkám před porodem podávány injekčně steroidy. Další výsledky studií dokazují, že zavedení očkování proti tetanu (tetanus toxoid immunization), kyseliny listové pro prevenci defektů nervové trubice nebo rozštěpu páteře (spina bifida) a antibiotik v případě předčasného odtoku plodové vody vedou také ke snížení novorozenecké úmrtnosti.
„Zbývá nám už jen pět let k dokončení cíle „Milennium Development Goal“, který se týká snižování počtu úmrtí novorozenců a dětí,“ zdůrazňuje doktor Lawn. „Výsledky této studie poskytují novou jistotu v účinnost této metody i při použití v tak náročných podmínkách, jakým je předčasný porod. Není pochybnosti o tom, že tento způsob může zachraňovat lidské životy, ale realita je taková, že děti budou i nadále umírat zbytečně, pokud nebudeme dávat přednost vysoce účinným způsobům péče a zajišťovat, aby se dostala k těm, kteří ji nejvíce potřebují. Výsledky těchto studií důrazně vyzývají k tomu, aby se „Kangaroo Mother Care“ (klokánkování) a další osvědčené metody používaly hlavně v zemích s nízkými a středními příjmy.
„Save the Children“ je vůdčí, nezávislá organizace, vytvářející trvalou změnu u dětí v nouzi žijících v USA a po celém světě. Její „Saving Newborn Lives program“, podporovaný granty Billa a Melindy Gates, je projektem, který usiluje o snížení novorozenecké úmrtnosti a zlepšení míry přežití v zemích s vysokou úmrtností v Asii, Africe a Latinské Americe.Save the Children USA“ je členem Mezinárodní organizace „Save the Children Alliance“. Globální síť sdružuje 29 nezávislých organizací „Save the Children“ pracujících s cílem zajistit pohodu a ochranu dětí ve více než 120 zemích. Připojte se k nám na Twitter a Facebook.

Převzato z www.savethechildren.org
překlad ivig/BC/

0 komentářů:

Okomentovat